MANAGEMENT (LMC)

 

Sr. No. Name Of Members Designation
1. Smt. Varsha Praful Patel President
2. Shri Mukesh Natwarbhai Patel Vice-President
3. Ku. Purna Praful Patel Vice-President
4. Shri Rajendra Hiralal Jain Secretary
5. Shri Harshadbhai Natwarlal Dalal Treasurer
6. Shri Praful Manoharbhai Patel Member
7. Shri Deepam Devendrabhai Patel Member
8.  Shri Prajay Praful Patel Member
9. Shri Harish Chimanlal Jotwani Member
10. Shri Kiran Ramanbhai Patel Member
11. Shri Damodar Kishanlal Agrawal Member